انجمن ترويج وآموزش کشاورزی چیا

انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی چیا


انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی چیا در راستای فعالیتهای خود برای نخستین بار در ایران اقدام به برگزاری ازمونهای کارشناسی ارشد "  ترویج و اموزش کشاورزی "  و " توسعه روستایی " به صورت انلاین نموده است ، تمامی علاقمندان و داوطلبان کارشناسی ارشد جهت ثبت نام رایگان و شرکت در آزمونها بر روس عکس زیر کلیک نمایند .فرم تماس با مانوشته شده توسط در یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹ ساعت 3:50 | لینک ثابت |

تحلیل اثر تعاونیهای کشاورزی بر ایجاد اشتغال

حمیدرضا علی پور - رضا عباسی


تحلیل اثر تعاونیهای کشاورزی بر ایجاد اشتغال کاربرد رهیافت رگرسیون خطی فازی و تجربیات جهانی در کاهش فقر (مطالعه موردی شهرستان گچساران) چکیده: تعاونیهای کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین ایجاد اشتغال و کاهش فقر و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شرکت های تعاونی کشاورزی بر ایجاد اشتغال و کاهش فقر در شهرستان گچساران می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق 95 پرسشنامه توسط اعضا و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی کشاورزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید، به منظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد و از تجربیان جهانی که باعث کاهش فقر و اشتغال زایی می شود ، استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثر خیلی زیاد بر اشتغال داشته است و با ایجاد شرکت به تعاونی کشاورزی به موفقیت های چشم گیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی ، دست یافته اند. در کل نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی، ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد مگر با در نظر جلب اعتماد و مدیریت توانمند و اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها: تعاونیهای کشاورزی، رگرسیون فازی، اشتغال، فقر ، تجربیات، شهرستان گچساران

ادامه مطلب
نوشته شده توسط در یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ساعت 12:25 | لینک ثابت |

Changing People's Lives Through Effective Extension Delivery

An effective agricultural extension is seen as one of the major catalysts needed to effect agricultural modernization. Extension makes possible not just the transfer of technology but more so the mainstreaming of farmers and fishers into a process of helping them make their own decisions.

In doing so, extension enables farmers to improve farming methods and techniques and increase production efficiency and income, better living, and lift the social and educational standards of rural life.

Agricultural extension is a very important weapon in bringing economic and social progress as it:

ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹ ساعت 12:35 | لینک ثابت |

مديريت منابع انساني و ضرورت نوگرائي حرفه اي

گروهي از انديشمندان دانش مديريت با تاکيد بر اهميت جايگاه انسان در فرآيند ايجاد تحولات بر اين باورند که واحدهاي توسعه منابع انساني سازمانها و بنگاهها، بايد نقش کليدي و ساختاري را در تحول وتوسعه ايفاء نمايند. در واقع تحولاتي که امروز در عرصه مديريت داخلي و بين المللي روي داده است، رويکرد به حرفه اي شدن بحث توسعه منابع انساني را در مراکز و پايگاههاي مديريتي، علمي و دانشگاهي غني تر و پر رنگ تر کرده است. به عنوان مثال سبکهاي مديريتي به طور مشخص به سمت سبکهاي تفويضي و مشارکتي گرايش يافته و ساختارهاي سازماني نيز به سوي ساختارهاي باز وآزاد همراه با روابط افقي حرکت کرده است، ويژگي رقابتي شدن سازمانها درجذب منابع انساني ماهر و انگيزه مند، اين سازمانها را به سمت نهادهايي ياد گيرنده و انعطاف پذير سوق داده و در عين حال رويکردها به سوي کارآفريني و خلاقيت گرايش پيدا کرده اند. در مجموع، شاخص سرمايه هاي انساني، فکري و نرم افزاري در عرصه مديريت حرف اول را بر زبان مي آورد، اين دسته از تحولات مديريتي باعث شده است که ضرورت رويکرد حرفه اي شدن در حوزه منابع انساني بيشتر احساس شود .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ ساعت 0:12 | لینک ثابت |

روش شناسي پويايي سيستم در نظام آموزش عالي

مقدمه :

ظريه سيستمي که به وسيله لودويک برتالانفي مطرح شد، با سرعت در تمامي حوزه‌ها، از جمله نظام‌هاي آموزشي مورد توجه قرار گرفت. براساس ديدگاه سيستمي، همه پديده‌هايي که به نوعي داراي تعامل در درون خود و با پديده‌هاي ديگر هستند سيستم ناميده مي‌شوند (Bertalanffy,1988). به عبارت ديگر: سيستم به مجموعه‌اي از عناصر و اجزا اطلاق مي‌شود که در صدد تحقق هدف ويژه‌اي بوده، داراي ارتباط مفيدي با هم هستند. نظام آموزشي(آموزش عمومي و عالي) به عنوان يک سيستم، عبارتست از: مجموعه تلاشها، فرصتها، اقدامها، امکانات و برنامه‌هاي هدفمند که براي شکوفاسازي توانمندي‌هاي بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمي اجرا مي‌شود؛ که عمده‌ترين وظيفه‌اش آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان و پرورش آنها براي زندگي آينده است. هدفهاي نظام آموزشي را بايد در چارچوب نيازها و ضرورتهاي زندگي فردي و گروهي انسانها تدوين کرد(نديمي و بروج، 1380: 7 ).ادامه مطلب
نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ ساعت 0:10 | لینک ثابت |

فرايند تعيين راهبرد دانش سازماني در نظامهاي مديريت دانائي

چکيده:

در نخسين گامهاي پروژه، انطباق و سازگاري مديريت دانش با راهبردهاي سازماني، مجموعه فعاليتهاي جاري و آينده نزديک و شاخص هائي که به منظور ارزيابي موفقيت سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند، يکي از عوامل بسيار مهم در شکست يا موفقيت پروژه مديريت دانش محسوب مي گردد. توسعه راهبرد دانش به ايجاد يک چهار چوب پرداخته و مسير حرکت را هدفمند مي سازد. جلب حمايت مديران سطوح بالا و همچنين کارکنان نيازمند نمايش و فهم مزاياي پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمان است. يکي از مزاياي توسعه راهبرد دانش همين امر مي باشد. راهبرد دانش با شفاف سازي اهداف و انتظارات، نتايج مديريت دانش را قابل حصول، اندازه گيري و ميزان بهبود در سازمان را قابل سنجش خواهد کرد. راهبرد دانش به عنوان عنصري پويا و زنده حکم لايه محافظي را دارد که مسير هدايت پروژه را روشن مي نمايد. در اين مقاله قصد داريم با چهار چوب کلي و چگونگي توسعه راهبرد دانش آشنا شويم.

 
کليد واژه ها: راهبرد دانش، مديريت دانش، قلمروهاي دانش، برنامه هاي عملياتي مديريت دانش

ادامه مطلب
نوشته شده توسط در چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ ساعت 0:8 | لینک ثابت |

Building Teamwork into an Integrated Extension Program: Faculty Perspectives on Area of Expertise Te

Abstract
In today's Extension environment of budget cuts and restructuring, the emphasis on building team programs has become greater than ever. We review the Area of Expertise team structure approach that was initiated at Michigan State University for Extension programming in 1994. Goals were to strengthen integration between campus and field staff, between research and Extension, and between disciplines. We provide an update on team-building within this structure and describe two faculty approaches to joining these, now ongoing, teams. Common experiences and lessons learned are highlighted to guide others in the process of joining diverse team environments in an effective way.


Vera Bitsch
Associate Professor
bitsch@msu.edu

Suzanne Thornsbury
Associate Professor
thornsbu@msu.edu

Department of Agricultural, Food, and Resource Economics
Michigan State University
East Lansing, Michigan


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در شنبه سوم مهر ۱۳۸۹ ساعت 1:55 | لینک ثابت |

Agricultural education: Gender identity and knowledge exchange

Women farmers are underserved in agricultural education and technical assistance. Long held social constructions of farming women as ‘farmwives’ and in some cases ‘the bookkeepers’ rather than farmers or decision-makers influence the direction of most educational programming delivered through extension programs in land-grant universities in the United States. Consequently, many women farmers generally view these spaces as hostile, rather than helpful environments. This paper uses the agricultural training framework developed by Liepins and Schick (1998) to analyze our research on developing educational programming for women farmers. We conducted five focus groups with members of the PennsylvaniaWomen’s Agricultural Network (PA-WAgN) to better understand women farmers’ needs for education.Women farmers reported the kinds of knowledge and information they want, in what kinds of contexts, and through what means of communication. We adapt and extend the original theoretical framework developed by Liepins and Schick to incorporate the seriality of women’s identities, their discourses of embodiment and the agency granted to them through social networks. Through a presentation of the results of these focus groups, we discuss both the relevance of gender to agricultural education and the importance of the network model in providing education to women farmers


نوشته شده توسط در پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 10:45 | لینک ثابت |

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

( بخش سوم  )

( برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی )

 
ترسیم نقشه کشی مشارکتی :

ترسیم نقشه مشارکتی عبارت از یک روش ارزیابی مشارکتی روستایی ( PRA) است که عمدتا جهت گرداوری و نمایش اطلاعاتی پیرامون توزیع منابع و امکانات روستایی به کار گرفته می شود . این روش بسیاری از جنبه های زندگی روستا مانند منابع ابی ، دامداری ، وضع بهداشت ، جاده ، اندازه مزارع ، بیماری ها ، طبقه بندی اجتماعی ، وضعیت ثروت و مانند ان را شامل می شود . از این رو نقشه های گوناگونی می توانند ترسیم شوند . نقشه های منابع وضعیت منابع طبیعی یک منطقه مانند ابخیزها ، مزارع ، جنگل ها ، رودخانه ها و باغات را نشان می دهند . نقشه های اجتماعی حاکی از نحوه استقرار خانوارها . مناطق مسکونی در یک محل می باشندو یا نقشه های بهداشتی وضعیت بهداشتی یک ناحیه را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند.
به طور کلی نقشه کشی اجتماعی یکی از روش های شناسایی و درک موقعیت نسبی و ثروت گروه های اجتماعی در داخل یک جامعه است . این روش یک روش بصری است که با یک گروه به اجرا در می اید . برای جوامع کوچک نقشه کل جامعه ترسیم می شود و در ان وضعیت هر خانوار مشخص می شود ولی در مناطق بزرگ هر ناحیه مسکونی یا محله به طور جداگانه بررسی می شود . بعد از ترسیم نقشه یک بحث گروهی بر روی مفاهیم ثروت و بهزیستی و معیارهای اصلی مورد توافق همه در این رابطه لازم است .

ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه هفدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 2:4 | لینک ثابت |

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA 

( بخش دوم  )

( برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی )

 

 

رتبه دهی و نمره دهی – کلیات :

 

یکی از اکتشافات جدید PRA مقبولیت و قدرت ترسیم نمودار مشارکتی و تبادل دیداری است . رتبه بندی و نمره دهی دو روش بسیار مهم مشارکتی برای ارزیابی انتظارات ، باورها ، قضاوت ها ، نگرش ها ، ترجیحات و عقاید مردم است . یکی از رشته های علمی که به وفور از این دو تکنیک استفاده می کند ، تحقیقات بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار عمومی است .

از روش کلاسیک رتبه بندی اجتماعی می توان به تکنیکهای توسعه یافته توسط ترستون تحت عنوان رتبه بندی افتراقی ، رتبه بندی مجموع درجه های لیکرت و رتبه بندی تراکمی گوتمن اشاره نمود .

این روش در برگیرنده دامنه وسیعی از کمیت های رتبه ای ، فاصله ای ، وزنی ، پیش ازمون شده یا طبقه ای مشتق شده است . روشهای نمره دهی شامل چند انتخابی ، انتخاب از بین گزیدارها و روشهای گرافیکی می شود .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در دوشنبه چهاردهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 2:10 | لینک ثابت |

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA 

( بخش اول )

( برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی )


فنون ارتباطی ، گرداوری و تجزیه و تحلیل داده ها :

1-    مرور منابع دست دوم اطلاعاتی

·        اسناد و مدارک ، امارها ، گزارشات ، کتب ، پرونده ها ، عکسهای هوایی و نقشه ها

2-    مشاهده مستقیم

3-    شاخص های کلیدی

·        شاخص های محلی ، ملی و جهانی

·        اهداف و شاخص های عملردی

4-    مصاحبه های نیم ساخت دار

·        افراد کلیدی

·        گروههای متمرکز و یا  کانونی ، گروههای متجانس و مخلوط

·        زنجیره ای از مصاحبه ها ، سوالات کاوشی

5-    رتبه بندی و نمره دهی

·        رتبه بندی ثروت یا رفاه

·        نمره دهی و رتبه بندی گزینه ها

·        رتبه بندی و نمره دهی ماتریسی

6-    ایجاد و تجزیه و تحلیل نقشه ها ، مدلها و نگاره ها

·        نقشه های منابع و اجتماعی

·        نقشه های موضوعی و مضمون دار

·        نقشه های سرشماری و مدلها

·        برشهای عرضی

7-    ترسیم نمودار

·        ترسیم نمودارهای محلی ، پیوندی و گردش کار

·        ترسیم خطوط زمانی ، تجزیه و تحلیل روندها

·        نمودار فصلی

·        نیم رخ فعالیتها و برنامه کار روزانه

·        نمودارهای ون

8-    مطالعات موردی وداستانها

·        تاریخچه های زندگی ، داستانهای نوشتاری یا شفاهی توسط افراد کلیدی بعنوان مثال : بچه های مدرسه

9-    نمایشنامه ها ، بازیها و نمایشهای ایفای نقش

10-                       کارگاههای اینده ممکن و فیلمنامه ها

·        اجماع ، کنفرانسها و جلسات سخنرانی

11-                       مثلث بندی

·        مثلث بندی داده ها

·        مثلث بندی بررسی کننده

·        مثلث بندی رشته ها

·        مثلث بندی نظریه ها

·        مثلث بندی روش شناسی ها

12-                       تجزیه و تحلیل مستمر و ارائه گزارش

·        تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده ها یا بدون استفاده از نرم افزارها

13-                       برنامه ریزی ، بودجه بندی ، نظارت و ارزشیابی مشارکتی و خود پیمایشی

·        مشارکت در تمام فعالیتها یا چرخه های پروژه

14-                       پیمایش های شخصی

·        افراد غیر بومی از افراد بومی می اموزند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه یازدهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 1:34 | لینک ثابت |

Agricultural Extension Agents' Perceptions of Effective Teaching Strategies for Adult Learners in th

Abstract
The purpose of the study reported here was to explore and describe how Extension agents selected teaching strategies for adult audiences. Andragogy is hypotheses concerning the attributes of adult learners (Knowles, Swanson, & Holton III, 2005). Extension agents responsible for teaching the Master Beef Producer (MBP) program were purposively selected for this study. Using qualitative research, results of the study show that county agricultural Extension agents felt hands-on instruction was the most effective teaching strategy for cattlemen. This article highlights the need for Extension to provide potential and current agents with formal education and professional development in andragogy.


Robert Strong
Assistant Professor
Texas A&M University
College Station, Texas
r-strong@tamu.edu

Amy Harder
Assistant Professor
University of Florida
Gainesville, Florida
amharder@ufl.edu

Hannah Carter
Assistant Professor
University of Florida
Gainesville, Florida
hscarter@ufl.edu


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 2:36 | لینک ثابت |

Farmer, Agent, and Specialist Perspectives on Preferences for Learning Among Today's Farmers

Abstract
Few studies have examined the types of educational delivery methods preferred by farmers (Eckert & Bell, 2005; Eckert & Bell, 2006). The research project reported here explored the preferred learning methods of farmers in Louisiana, Tennessee, and Virginia. Data on learning methods collected directly from farmers were compared with preferred teaching methods of Extension agents and specialists. The findings should shape agent and specialist perspectives on appropriate educational delivery methods when educating farmers and working towards farmer adoption of new practices.


Nancy K. Franz
Associate Dean Extension and Outreach for Families and 4-H Youth
Director, ISU Extension to Families
Iowa State University
Ames, Iowa
nfranz@iastate.edu

Fred Piercy
Associate Dean of Graduate Studies and Research
College of Liberal Arts and Human Sciences
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, Virginia
piercy@vt.edu

Joseph Donaldson
Extension Specialist Program Planning and Evaluation
University of Tennessee Extension
Knoxville, Tennessee
jldonaldson@utk.edu

Johnnie Westbrook
Graduate Research Assistant
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, Virginia
westbro@vt.edu

Robert Richard
Department Head/Professor
Louisiana State University AgCenter
Baton Rouge, Louisiana
rrichard@agcenter.lsu.edu


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 2:34 | لینک ثابت |

Educators or Facilitators? Clarifying Extension's Role in the Emerging Local Food Systems Movement

Abstract
With the recent growth of the local food systems movement, OSU Extension formed a new statewide team. In the process, Extension program delivery systems were explored contrasting traditional program delivery (historically rooted in a teacher-clientele, information transfer, demonstration methodology) vs. a community capacity-building facilitation process. This seemingly marginal distinction raised questions with deeper implications for Extension's outreach and engagement process. In brief, how can Extension fill the gap between community-expressed needs and the traditional framework of delivery? Should Extension help communities fulfill their goals and objectives by acting as facilitators, co-conveners, and true partners, rather than simply as educators?


Brian Raison
Community Development Educator
The Ohio State University Extension
Columbus, Ohio
raison.1@osu.edu


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 2:30 | لینک ثابت |

سرمايه روان شناختي؛ مبنايي نوين براي مزيت رقابتي

چکيده : در سالهاي اخير، توجه روان‌شناسان به مقوله روان‌شناسي مثبت گرا جلب شده؛ به گونه اي که اين جنبش به حوزه مديريت و رفتار سازماني هم راه يافته است . امروزه پس از سرمايه انساني و اجتماعي، سرمايه روان‌شناختي را مي توان به عنوان مبناي مزيت رقابتي در سازمان ها در نظر گرفت. در اين مقاله، ابتدا به مبحث روان‌شناسي مثبت گرا، به عنوان پايه و اساس رفتار سازماني مثبت‌گرا، پرداخته شده است. پس از آن مقوله رفتار سازماني مثبت گرا و در نهايت سرمايه روان‌شناختي مثبت گرا که برگرفته از رفتار سازماني مثبت گرا است، مورد بحث قرار مي‌گيرد. در ادامه اين مقاله، چهار مولفه تشکيل‌دهنده سرمايه روان‌شناختي شامل: خود- کارآمدي، اميدواري، خوش بيني و تاب آوري، ارائه شده‌اند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ ساعت 1:45 | لینک ثابت |

ارزشیابی مشارکتی

تحقیق ، نظارت و ارزشیابی ، از کارکردهای ضروری و مهم پروژه های توسعه محسوب می شوند. همواره دولتها ، مجریان پروژه ها و نهادهای کمک کننده ، به دنبال تعیین محدودیتها ، موانع و نیازهای پروژه ها و به عبارتی نظارت بر پیشرفت و ارزشیابی نتایج انها هستند. از انجایی که یکی از اهداف اصلی پروژه های مشارکتی بهبود ظرفیت و توانمندیهای قشر فقیر جامعه روستایی در تعیین مشکلات و حل انها است لذا این افراد باید به طور مستقیم در تمامی مراحل این فرایند دخالت کنند . در برنامه های مشارکت مردمی ، تحقیق ، نظارت و ارزشیابی عمدتا در راستای رفع نیازهای اطلاعاتی مشارکت کنندگان و حل مشکلات رودرروی انها تلاش می کنند. ان دسته از برنامه های مشارکتی که در جهت تقویت و بهبود ظرفیت گروههای اجتماعی برای حل مساله و دستیابی به خود اتکایی تلاش می کنند به عنوان یک ابزار یادگیری مشارکتی شناخته می شوند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 1:19 | لینک ثابت |

توسعه مشارکتی فناوری (PTD) :

برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی

 

یکی از رهیافتهایی که دست اندرکاران و سیاستگذاران توسعه روستایی و کشاورزی جهت رفع مسایل و مشکلات موجود و به منظور تولید و اشاعه فناوریهای جدید در گذشته به کار گرفته اند رهیافت متعارف تحقیق و تولید فناوری بوده است. با توجه به بررسی های موجود در ادبیات توسعه کشاورزی به سه نوع کلی نظام کشاورزی به نامهای کشاورزی صنعتی ، کشاورزی انتقلاب سبز و کشاورزی سوم (RDC)  Risk-prone , Diverse and Complex  را می توان شناسایی کرد . همین مطالعات حاکی از ان است که رهیافت متعارف تحقیقات که به صورت سنتی و از بالا به پایین و با فرض انتقال فناوری از مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی به کشاورزان عمل نموده است در مواجهه با نیازها و مسایل کشاورزی نوع سوم موفق و سربلند نبوده است. به نقل از چمبرز حدود ¼ میلیارد نفر به صورت مستقیم در این نوع کشاورزی (RDC)  مشغول به کار و امرار معاش هستند و ازانجایی که پژوهشگران قادر به درک واقعی محیط پیچیده اقتصادی – اجتماعی و فیزیکی این دسته از کشاورزان نبوده اند در توسعه فناوریهای مناسب برای انها شکست خورده اند. در سالهای اخیر جهت رفع مشکل مذکور رهیافت بدیلی تحت عنوان " توسعه مشارکتی فن اوری " که اصطلاحا به ان PTD   گفته می شود پای به عرصه توسعه کشاورزی گذاشته است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 1:56 | لینک ثابت |

مفهوم ترویج مشارکتی ( Participatory Extension ):

برگرفته از کتاب رهیافتها وفنون مشارکت در ترویج کشاورزی


ترویج کشاورزی یک فرایند غیر رسمی و مستمر است که در خلال ان کشاورزان و مروجان از همدیگر یاد می گیرند . هدف این رهیافت ترویجی ایجاد اعتماد در فراگیران به منظور مشاهده ، انتقاد، تحلیل و شکل دهی به فعالیتها می باشد. ترویج مشارکتی بر ایجاد اگاهی انتقادی ، تعدیل سازنده ارزشها ، نگرشها و جهت گیریها و جا انداختن افکار و الگوهای رفتاری پویا ، سوال کردن ، یادگیری دوباره و تجدید نشر ( تجدید فکر ) متمرکز است.

ترویج مشارکتی ، هم اجتماع را به عنوان یک کل و هم خانواده را به عنوان واحد ( زن و مرد با هم ) مد نظر قرار می دهد. مفهوم ترویج و توسعه مشارکتی نواوری بر اساس ارتباطات محاوره ای ،ازمایش توسط کشاورزان ، تقویت ظرفیتهای خود – سازماندهی روستاها و تشویق مشارکت فعال و گفتگو در بین همه کنشگران در سطح محلی ( برای مثال برای کشاورزان و موسسات انها ، مروجان و محققان تکیه گاه اصلی هستند) استوار است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ ساعت 0:49 | لینک ثابت |

منابع انسانی ترویج

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( دکتر محمود یوسفی ، دکتر محمد چیذری )

 

تعداد کافی پرسنل کاملا اموزش دیده ترویج که به خوبی پشتیبانی می شوند ، منبع اصلی جهت یک سازمان ترویج کشاورزی موفق محسوب می شوند. بدون داشتن چنین پرسنلی ، توانایی ترویج جهت برنامه ریزی واجرای برنامه های اموزشی منطقی و فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی ، به طور جدی محدود می شود.

طبق بررسی که در سال 1989 توسط فائو صورت گرفت بیش از 600000 نفر پرسنل ترویج در سرتاسر جهان وجود دارد ، که 90 درصد این تعداد متعلق به کشورهای درحال توسعه می باشند. در این بخش ، کفایت این منابع انسانی از چند جنبه مختلف از جمله پوشش کشاورزان ، سطح اموزشی و مسایل زنان مورد بررسی قرار می گیرد. مسایل دیگری از قبیل شرایط خدمت و پیشرفت تخصصی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. این جنبه ها و مسایل را می توان به منظور بررسی کفایت منابع موجود در یک سازمان ترویج ملی مورد استفاده قرار داد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:44 | لینک ثابت |

منابع مالی برای ترویج کشاورزی

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( دکتر محمود حسینی ، دکتر محمد چیذری )

 

1- ارزیابی تعهدات دولت در قبال ترویج کشاورزی :

اگر ترویج کشاورزی می خواهد در اجرای برنامه های مفید خود موفق باشد ، در این صورت لازم است مدارک موثق و محسوسی از تعهدات دولت در قبال ترویج کشاورزی وجود داشته باشد. بهترین روش جهت تعیین و ارزیابی این تعهدات ، بررسی منابع مالی تخصیص یافته به ترویج در طول زمان می باشد. به عنوان مثال در مورد تحقیقات کشاورزی ، قاعده یا روش منطقی ان است که دولتها بایستی به طور متوسط 1 درصد AGDP را به تحقیقات اختصاص دهند. کشورهای کوچک بایستی بیش از این مبلغ ( مثلا 2 درصد ) را به این امر اختصاص دهند.

در مورد ترویج کشاورزی گرچه الگوی فعلی سرمایه گذاری تشریح شده است ، اما چنین قاعده ای پذیرفته نشده است . طبق بررسی اخیر فائو تقریبا 0/5 درصد AGDP  درسرتاسر جهان در بخش ترویج کشاورزی سرمایه گذاری شده است. اما در بین کشورهای جهان ، این سرمایه گذاری از0/1 درصد   AGDP در چند کشور کوچک گرفته تا حدود 0/4 تا 0/5 درصد در بیشتر کشورهای بزرگ متغیر بوده و در چند کشور خیلی کوچک حداکثر 0/6 می باشد که این امر به اولویتی که به ترویج داده می شود، بستگی دارد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در دوشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:42 | لینک ثابت |

آينده نگاري راهبردي براي پيشرفت از طريق مشاركت

آينده نگاري راهبردي براي پيشرفت از طريق مشاركت (تجربه آینده نگاری ملي انگلستان با تاكيد بر بخش كشاورزي

 (بخش دوم )

تهيه‌كننده: آتوسا بختیاری (كارشناس ارشد توسعه روستایی، موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصادكشاورزي، 1385(لیست شماره 2- پانل هاي موجود در دوم آينده نگاري

1-       محيط زيست و ترابري

2-       شيمي

3-       صنايع دفاعي و سيستم هاي هوافضا

4-       انرژي و محيط زيست

5-       خدمات مالي

6-       محصولات صنعتي

7-       بهداشت

8-       اطلاعات و ارتباطات

9-       مواد

10-     فروش محصولات و خدمات مشتريان

و سه پانل موضوعي كه زمان كوتاهتري داشتند عبارت بود از:

A)      جمعيت سالخوردگان

B)       كنترل جرايم

C)      كالاهاي مصنوعي سال 2020

در خاتمه دور دوم برخي از نتايج كار نیز به دفتر علوم و تكنولوژي و كميته راهبردي ارائه گرديد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:52 | لینک ثابت |

آينده نگاري راهبردي براي پيشرفت از طريق مشاركت

آينده نگاري راهبردي براي پيشرفت از طريق مشاركت (تجربه آینده نگاری ملي انگلستان با تاكيد بر بخش كشاورزي(

(بخش اول)

تهيه‌كننده: آتوسا بختیاری (كارشناس ارشد توسعه روستایی، موسسه پژوهشهاي برنامه‌ريزي و اقتصادكشاورزي، 1385(

 

چکیده

    فناوري آينده نگاري ابزاري است سيتماتيك براي تحقيق در خصوص توسعه علمي و فني از طريق پيوند هوش و تجربة محققان، مردان كار و موسسات دولتي كه مي تواند تاثير عميقي بر رقابت صنعتي، ايجاد ثروت و كيفيت زندگي داشته باشد. افرادي از دانشگاهها، صحنة كار و دولت، در آينده انديشي همكاري مي كنند متخصصان نه با معرفي سازماني، بلكه با پشتوانه نظريات شخصي و در حد ظرفيت خاص خود فعاليت مي كنند.

    برنامه آينده نگاري انگلستان از سال 1993 هنگامي كه  لایحه ای از سوی وزير علوم اين كشور آقاي ويليام والدگریو  تحت عنوان پتانسيل هاي انگلستان منتشر گردید، آغاز شد. هدف اصلي اين لایحه كسب منافع بيشتر برای انگلستان از طریق سرمايه گذاري در علم و فناوري بود. نتيجه اصلي اين لایحه تحليل برنامه هاي آينده نگاري ژاپن و توصيه جهت انجام آينده نگاري مشابه، در انگلستان بود. جهت موفقيت انگلستان در آينده برنامه اي براي ارتباط دولت با مراكز مهندسي، علوم و تكنولوژي جهت افزايش رفاه و بهبود كيفيت زندگي طراحي گرديد. اين برنامه ها موجب همكاري بخشهاي دولتي، دانشگاهي و صنعت در زمينه پيشرفت و ارتقاء كيفيت زندگي و ايجاد رفاه در آينده انگلستان گرديد.

گزارش حاضر به فرایند برگزاری سه دوره آینده نگاری انگلستان پرداخته و در ادامه به نتایج حاصل از فعالیتهای آینده نگاری در بخش کشاورزی و بررسي نتايج حاصل از آينده نگاري اشاره ای خواهد داشت. اين مطالعه به روش مطالعه كتابخانه اي و اسنادي انجام گرديده است.

 

  کلمات کلیدی: آینده نگاری، کشاورزی، فناوري، استراتژی ، انگلستان


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:46 | لینک ثابت |

استراتژی و خط مشی های UNDP ( برنامه توسعه سازمان ملل) در حمایت از ترویج کشاورزی

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( دکتر محمود حسینی ، دکتر محمد چیزری )

 

UNDP  ، ترویج کشاورزی را به عنوان یک استراتژی اصلی تلقی می کند که در مراحل توسعه کشاورزی از جمله انتقال تکنولوژی و توسعه منابع انسانی در بین کلیه گروههای کشاورزی کشورهای در حال توسعه ، موثر است . در صورتی که پیام ترویج و راهبرد اشاعه آن ، این باشد که کشاورزان خرده پا و معیشتی به ویژه زنان و خانواده های جوان را در برگیرد ، در این صورت می توان نیروی مثبتی در کاهش فقر و توسعه همه جانبه کشاورزی باشد. هدف اصلی و عمده چنین روشی بایستی این باشد که به کشاورزان کم درامد کمک نماید تا در گروههای فعال کشاورزی سازمان و تشکل یافته و دسترسی انها را به تکنولوژی جدید و منابع دیگر افزایش دهد.

در هنگام کمک به دولتها یا حکومتهای ملی جهت تقویت سازمانهای ترویج خود ، بایستی از روش حل مساله استفاده شود. در چنین روشی سیستم فعال ترویجی باید به طور سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص گردد که چه بخشهایی از ان به طور رضایت بخش کار می کنند و چه مشکلات و موانع یسبب محدودیت عملکرد سازمان می شود. یک تجربه و تحلیل سیستماتیک مسایل زنان نیز بایستی در سطح سازمان ، خط و مشی ، عملیات و استراتژیک منظور گردد تا به مشکلات مهم جهت هرگونه اقدام مقتضی ، اولویت داده شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:42 | لینک ثابت |

کارآفرینی در کشاورزی : چالشها و راهکارها


رعلی رغم گسترش روزافزون دانشکده های کشاورزی در کشور، چراهنوزکشاورزی ایران از توسعه شایسته خودبازمانده است ؟ زمانی عقیده براین بودکه گسترش دانشکده های کشاورزی وتربیت نیروی تحصیلکرده منجربه توسعه کشاورزی خواهدشد. لذا دراین راستا قدمهای زیادی برای تربیت نیروی انسانی ماهر برداشته شد بطوریکه امروزه به جرات می توان گفت کشورمان در زمینه نیروی تحصیلکرده کشاورزی، البته به لحاظ کمی، نه تنها کمبودی ندارد بلکه مشکل بیکاری انبوه فارغ التحصیلان این بخش خود به معضل عمده دیگری تبدیل شده است. به راستی برای رسیدن به توسعه قابل قبول در بخش کشاورزی چه باید کرد؟ با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. یکی از کارکردهای اصلی آموزش در سطوح مختلف بویژه آموزش عالی تربیت فارغ التحصیلان خلاق و کارآفرین می باشد. نگاهی اجمالی به کارایی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و توانمندیهای عملی آنها برای ایجاد تحول در بخش کشاورزی کشور نشان دهنده این واقعیت ناخوشایند می باشد که آموزش عالی در رسیدن به این مهم از کارایی چندانی برخوردار نبوده است. سوالی که مطرح می شود این است که موانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی ما کدامند؟ آیا راهکارهایی برای رفع این موانع وجود دارند؟ مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به این سوالات انجام گردیده است. برای رسیدن به هدف فوق از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد آموزش عالی برای تربیت فارغ التحصیلان کارآفرین نیازمند یک سری مشخصه هایی ازقبیل ایجاد محیط انتقادی، آموزش عملی، و.. می باشد. با بررسی نظام مند آموزش عالی کشاورزی کشورمان در ارتباط با این خصیصه ها ضعف و ناکارایی آن در بخشی از زمینه ها مشخص گردید. در بخش بعدی مطالعه، تجربیات موفق صورت گرفته در داخل کشور از جمله تجربه دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین تجارب کشورهای دیگر از جمله تجربه کشور استرالیا مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن راهکارهایی برای تقویت کارآفرینی در آموزش عالی کشور ارائه می گردد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 18:6 | لینک ثابت |

مشکلات ترویج در کشورهای در حال توسعه

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه

( ایرج ملک محمدی )

 

با استقلال کشورهای مستعمره ، بیشتر کشورهای در حال توسعه ، نظام مدیریتی خاصی به کار بستند که در وهله نخست به افزایش صادرات همراه با بهبود نظام اطلاع رسانی و برقراری نظم و حاکمیت قانون کمک کرده است ، اگر چه هدف های این ملت ها بیشتر به توسعه اجتماعی مربوط بود. سپس تمایلی برای تعریف سازمان یا نظام برنامه های ترویجی به منظور تامین نیازهای معقول جامعه پدید امد . اما این کار به دلیل تضاد و ناسازگاری بین بخش ها تلاش ها را به طور ضعیفی هماهنگ کرد و نتایج مایوس کننده ای در پی داشت.

دولتها برای سرعت بخشیدن به حرکت بطئی کارگزاران ترویج و مراجعان انها در پی روش های نوینی برای افزایش تولیدات کشاورزان خرده پا بودند.

امارها همواره بیانگر اغراق امیز نتیجه کار ترویج در قالب افزایش تولید است و عدم کارایی ان را پنهان می دارد. به هرحال بیشتر انتقادها در ترویج کشاورزی ناشی از کافی نبودن درک مشکلات ویژه مرتبط با انعکاس تحول اقتصادی و اجتماعی به جوامع روستایی در قرن بیستم است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:29 | لینک ثابت |

توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در مالزي

مقدمه
مالزي از كشورهاي نسبتاً پرجمعيت آسيايي است كه اغلب مردم آن همانند ساير كشورهاي آسيايي به فعاليت‌هاي كشاورزي مشغولند. تا سال 1957 يعني تا قبل از استقلال، نابساماني‌هاي عمده‌اي در اقتصاد اين كشور وجود داشت. عدم توجه به بخش كشاورزي و نقش آن در توسعه اقتصادي يكي از علل عمده بروز اين مشكلات بود. در اين زمان بخش زيادي از مردم مالزي در فقر به‌سر مي‌بردند.
پس از برچيده شدن استعمار از مالزي، اقتصاد اين كشور تغييرات ساختاري عمده‌اي را طي حدود 5 دهه تجربه نمود. اجراي چندين برنامه عمده با هدف ريشه‌كن‌سازي فقر، تاكيد و توجه به برنامه‌هاي توسعه روستايي، رونق بخش كشاورزي و حضور موثرتر دولت در سياستگذاري‌ها، موفقيت‌هاي چشمگيري را براي اين كشور به ارمغان آورد. نرخ فقر از رقم 4/52 درصد در سال 1970 به 1/6 درصد در سال 1997 رسيد و تاثير بحران‌هاي مالي تا حد زيادي كاهش يافت( 1 ).
با تاكيد بر بخش كشاورزي، ميزان صادرات در اين بخش از 9/13 ميليارد رمنيبي در سال 1980 به 4/33 ميليارد مبني در سال 1998 رسيد كه نشانگر رشدي 8/9 درصدي بود (2 ).
علاوه بر بخش كشاورزي، گام‌هاي مهمي نيز در توسعه بخش صنعتي بويژه در روستاها برداشته شد به‌طوري كه سهم صنعت و توليدات صنعتي در توليد ناخالص ملي در اين دوران به ميزان قابل توجهي افزايش يافت.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 1:29 | لینک ثابت |

الگوهای پیوند پژوهش – ترویج

برگرفته از ترویج کشاورزی ( ون دن بن و هاوکینز)

یافته های پژوهشی کشاورزی اگر مورد پذیرش کشاورزان قرار نگیرد کاربرد چندانی نخواهد داشت . متاسفانه تنها اثر بسیاری از پژوهش ها تولید یک مقاله در مجله های علمی یا گزارشی است که در قفسه کتابخانه ای خاک می خورد. زیرا هیچ ارتباط موثری میان پژوهش و ترویج وجود ندارد.

هاولاک سه الگو ابداع کرده است که در تحلیل چگونگی عملکرد این پیوند مفید است.

 

1- الگوی پژوهش ، توسعه و نشر

از الگوی پژوهش ، توسعه و نشر هاولاک غالبا در صنعت استفاده می شود ، در این الگو از موارد زیر صحبت می شود:

-         پژوهش بنیادی

-         پژوهش کاربردی

-         توسعه

-         نشر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:47 | لینک ثابت |

نقش خدمات ترویج کشاورزی در سیستم دانش واطلاعات کشاورزی

برگرفته از ترویج کشاورزی ( ون دن بن وهاوکینز )

 

مفهوم سیستم دانش واطلاعات کشاورزی (Agricultural Knowledge and Information System)  برای تحلیل شیوه هایی مفید است که در انها کشاورزان به نحو فزایینده ای از نظر دانش و اطلاعات پشتیبانی می شوند. این سیستم را می توان پنین تعریف کرد:

" اشخاص ، شبکه ها و موسسه ها ، رابط ها و پیوندهای میان انان که دست اندرکار امور تولید ، انتقال ، انتشار ، نگهداری ، بازیابی ، یکپارچه سازی ، اشاعه و به کارگیری دانش و اطلاعات یا اداره اینگونه عملیات هستند و با یاری یکدیگر باعث بهبود تطابق دانش ، محیط و فناوری مورد استفاده در کشاورزی می شوند"

ایده بنیادی در AKIS  ان است که کشاورزان از منابع متفاوت و فراوانی برای به دست اوردن دانش و اطلاعات مورد نیاز دراداره مزارع خویش استفاده می کنند و دانش جدید را نه تنها موسسه های پژوهشی بلکه بسیاری از عوامل و دست اندرکاران مختلف ، تولید می نمایند. تحلیل این که چگونه همه این منابع یکدیگر را تکمیل و پشتیبانی می کنند ، یا حتی نوع تضادهایی که ممکن است میان انها وجود داشته باشد ، خالی از فایده نیست .

کشاورز برای کدام نوع از اطلاعات باید به کدام منبع مراجعه کند و از این منبع اطلاعات مورد نیاز را چگونه به دست اورد؟ برای مثال ، ترویج و پژوهش کشاورزی چگونه با یکدیگر همکاری می کنند؟ AKIS همچنین جریان اطلاعات را از کشاورزان به همکارانشان ، پژوهشگران ، سیاستگذاران و بازرگانان تحلیل می کند.

کشاورز برای اداره مناسب مزرعه خود به دانش و اطلاعات گوناگون در زمینه مختلف نیاز دارد :

-         یافته های حاصل از پژوهش های انجام شده در فناوری تولید و رشته های مختلف مدیریت مزرعه .

-         تجربیات دیگر کشاورزان

-         وضعیت فعلی و توسعه احتمالی در بازارها برای نهاده ها و تولیدات

-         سیاست های دولتی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در جمعه دهم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:42 | لینک ثابت |

رهبری در سازمانهای ترویج کشاورزی

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( ون دن بن و هاوکینز )


یک سازمان ترویج سعی در جذب کارکنانی خواهد داشت که انها به هراندازه که ممکن است مشتاق و قادر باشند سازمان را در دسترسی به اهدافش کمک کنند.

اعضای سازمان ترویج مسئولیت هایی را در این سازمان قبول خواهند کرد که انتظار دارند قسمت اعظم اهداف خود را به این طریق جامه عمل بپوشانند. اهداف سازمان ترویج و اهداف اعضای ان به ندرت با یکدیگر تطبیق دارند. حتی اگر اهداف این دو در هنگامی که اعضا به سازمان پیوستند ، برهم منطبق می بودند ، لیکن پس از ان که اهداف اعضا و اهداف سازمان تغییر کرد این دو ممکن است از هم دور شوند.

رهبری یک سازمان ترویج سعی خواهد کرد تا به هر اندازه که ممکن باشد کمک اعضا سازمان را در دسترسی به اهداف سازمان تضمین نماید. رهبران سازمان این کار را از طریق مشخص کردن وظایف هر مروج به طور واضح ، در مورد این که چه باید بکند و چه نباید بکند ، انجام می دهد. همان طور که این کار در نظام ترویج اموزش و دیدار مشخصا انجام می شود . همچنین رهبران ترویج می توانند به مروجان ازادی گسترده ای بدهند تا خود در مورد کمک به کشاورزان و این که چه باید برای انها انجام گیرد تصمیم بگیرند. چنین رهیافتی بیشترین تاثیر را دارد اگر این تصمیمات در جلساتی مورد بحث قرار گیرند که در ان کارکنان ترویج به همراه مدیدیت سعی کنند تا به صورت اشکاری مشخص نمایند که بهترین تصمیمات در شرایط مختلف کدام است . این شیوه رهبری اصطلاحا شیوه مشارکتی نامیده می شود که موافق طبع بسیاری از سازمانهای ترویج در کشورهای صنعتی شده می باشد.

واضح است که بین دو شیوه و یا روش مدیریت مذکور جایگزین های بسیاری وجود دارد . شیوه رهبری که قرار است ارجح تلقی شود به یکسری عوامل به شرح زیر بستگی دارد:

1-     محیط

2-     کارشناسی

3-     به کارگیری روشهای صحیح رهبری در یک موقعیت مشخص

4-     قدرت رهبری

5-     زمان در دسترس رهبران به منظور انجام وظایف رهبری

6-     منافع مشترک


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:1 | لینک ثابت |

شرایط برای سازماندهی خدمات ترویج

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( ون دن بن و هاوکینز )

 

 

 

شرایط برای سازماندهی خدمات ترویج :

 

ساختار بهینه هر سازمان ، از جمله سازمان ترویج ، به میزان زیادی به عملکرد آن سازمان بستگی خواهد داشت.

از این رو ساختار بهینه برای یک سازمان ترویج با انچه برای یک کارخانه که درگیر فراورده هایی با خط تولید انبوه است ، بسیار متفاوت می باشد.

 

 

1-     ارتباطات مناسب

یک سازمان ترویج از طریق ارتباطات به کشاورزان کمک می کند به این معنا که خدمت ترویج خود نیازمند ارتباطات داخلی کارامد است . خدمات ترویج به کشاورزان کمک می کند تا عقاید خود را شکل دهند و تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند از این رو ، اعضای سازمان ترویج باید چگونگی شکل دهی عقاید و تصمیم گیری را درک کنند ، به ویژه مشکلاتی را که کشاورزان در این فرایندها با انها روبه رو هستند به خوبی بشناسند. اطلاعات مورد نیاز برای  توسعه درک فرایندهای مزبور از طریق اعضا به سازمان می رسد ، به ویژه مروجان کشاورزی که تماس فردی و پیوسته ای با کشاورزان دارند. این اطلاعات باید به تصمیم گیرندگان در سازمان ترویج برسد به ویژه به مدیران ارشد و متخصصان موضوعی . مهمترین وظیفه افراد مذبور کمک به مروجان است تا کار خود را به طور موثر و مثبت انجام دهند و انها نمی توانندبدون دریافت اطلاعات کافی از میدان عمل این مهم را انجام دهند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط در یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 0:21 | لینک ثابت |

RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ agriextension محفوظ می باشد.
طراحی شده توسط قالب وبلاگ