X
تبلیغات
انجمن ترويج وآموزش کشاورزی چیا
  • توضیح عکس اول
  • توضیح عکس دوم
  • توضیح عکس سوم

آخرین مطالب ارسالی

انجمن علمی ترویج و اموزش کشاورزی چیاانجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی چیا در راستای فعالیتهای خود برای نخستین بار در ایران اقدام به برگزاری ازمونهای کارشناسی ارشد "  ترویج و اموزش کشاورزی "  و " توسعه روستایی " به صورت انلاین نموده است ، تمامی علاقمندان و داوطلبان کارشناسی ارشد جهت ثبت نام رایگان و شرکت در آزمونها بر روس عکس زیر کلیک نمایند .

برچسب‌ها:
امیر یکشنبه پانزدهم اسفند 1389 ادامه مطلب

تحلیل اثر تعاونیهای کشاورزی بر ایجاد اشتغال

حمیدرضا علی پور - رضا عباسی


تحلیل اثر تعاونیهای کشاورزی بر ایجاد اشتغال کاربرد رهیافت رگرسیون خطی فازی و تجربیات جهانی در کاهش فقر (مطالعه موردی شهرستان گچساران) چکیده: تعاونیهای کشاورزی در بهبود نظام بهره برداری و همچنین ایجاد اشتغال و کاهش فقر و توزیع عادلانه امکانات نقش مهمی را ایفا می کند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر شرکت های تعاونی کشاورزی بر ایجاد اشتغال و کاهش فقر در شهرستان گچساران می باشد. داده های مورد نیاز در این مطالعه از طریق 95 پرسشنامه توسط اعضا و 12 پرسشنامه از مدیران عامل تعاونی کشاورزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای گردآوری گردید، به منظور تحلیل ریاضی این اثرات از روش رگرسیون فازی استفاده شد و از تجربیان جهانی که باعث کاهش فقر و اشتغال زایی می شود ، استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیون فازی نشان می دهد وام های اعطایی اثر متوسط به بالا و تنوع محصولات تولیدی اثر خیلی زیاد بر اشتغال داشته است و با ایجاد شرکت به تعاونی کشاورزی به موفقیت های چشم گیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی ، دست یافته اند. در کل نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی، ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد مگر با در نظر جلب اعتماد و مدیریت توانمند و اعطای وام کم بهره و نظارت بر آن، آموزش های ترویجی و پرداخت به موقع قیمت محصولات برای بهبود شرایط موجود ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها: تعاونیهای کشاورزی، رگرسیون فازی، اشتغال، فقر ، تجربیات، شهرستان گچساران
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390 ادامه مطلب

Changing People's Lives Through Effective Extension Delivery

An effective agricultural extension is seen as one of the major catalysts needed to effect agricultural modernization. Extension makes possible not just the transfer of technology but more so the mainstreaming of farmers and fishers into a process of helping them make their own decisions.

In doing so, extension enables farmers to improve farming methods and techniques and increase production efficiency and income, better living, and lift the social and educational standards of rural life.

Agricultural extension is a very important weapon in bringing economic and social progress as it:
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 ادامه مطلب

مديريت منابع انساني و ضرورت نوگرائي حرفه اي

گروهي از انديشمندان دانش مديريت با تاکيد بر اهميت جايگاه انسان در فرآيند ايجاد تحولات بر اين باورند که واحدهاي توسعه منابع انساني سازمانها و بنگاهها، بايد نقش کليدي و ساختاري را در تحول وتوسعه ايفاء نمايند. در واقع تحولاتي که امروز در عرصه مديريت داخلي و بين المللي روي داده است، رويکرد به حرفه اي شدن بحث توسعه منابع انساني را در مراکز و پايگاههاي مديريتي، علمي و دانشگاهي غني تر و پر رنگ تر کرده است. به عنوان مثال سبکهاي مديريتي به طور مشخص به سمت سبکهاي تفويضي و مشارکتي گرايش يافته و ساختارهاي سازماني نيز به سوي ساختارهاي باز وآزاد همراه با روابط افقي حرکت کرده است، ويژگي رقابتي شدن سازمانها درجذب منابع انساني ماهر و انگيزه مند، اين سازمانها را به سمت نهادهايي ياد گيرنده و انعطاف پذير سوق داده و در عين حال رويکردها به سوي کارآفريني و خلاقيت گرايش پيدا کرده اند. در مجموع، شاخص سرمايه هاي انساني، فکري و نرم افزاري در عرصه مديريت حرف اول را بر زبان مي آورد، اين دسته از تحولات مديريتي باعث شده است که ضرورت رويکرد حرفه اي شدن در حوزه منابع انساني بيشتر احساس شود .

برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر چهارشنبه هفتم مهر 1389 ادامه مطلب

روش شناسي پويايي سيستم در نظام آموزش عالي

مقدمه :

ظريه سيستمي که به وسيله لودويک برتالانفي مطرح شد، با سرعت در تمامي حوزه‌ها، از جمله نظام‌هاي آموزشي مورد توجه قرار گرفت. براساس ديدگاه سيستمي، همه پديده‌هايي که به نوعي داراي تعامل در درون خود و با پديده‌هاي ديگر هستند سيستم ناميده مي‌شوند (Bertalanffy,1988). به عبارت ديگر: سيستم به مجموعه‌اي از عناصر و اجزا اطلاق مي‌شود که در صدد تحقق هدف ويژه‌اي بوده، داراي ارتباط مفيدي با هم هستند. نظام آموزشي(آموزش عمومي و عالي) به عنوان يک سيستم، عبارتست از: مجموعه تلاشها، فرصتها، اقدامها، امکانات و برنامه‌هاي هدفمند که براي شکوفاسازي توانمندي‌هاي بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمي اجرا مي‌شود؛ که عمده‌ترين وظيفه‌اش آموزش کودکان، نوجوانان و جوانان و پرورش آنها براي زندگي آينده است. هدفهاي نظام آموزشي را بايد در چارچوب نيازها و ضرورتهاي زندگي فردي و گروهي انسانها تدوين کرد(نديمي و بروج، 1380: 7 ).


برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر چهارشنبه هفتم مهر 1389 ادامه مطلب

فرايند تعيين راهبرد دانش سازماني در نظامهاي مديريت دانائي

چکيده:

در نخسين گامهاي پروژه، انطباق و سازگاري مديريت دانش با راهبردهاي سازماني، مجموعه فعاليتهاي جاري و آينده نزديک و شاخص هائي که به منظور ارزيابي موفقيت سازمان مورد استفاده قرار مي گيرند، يکي از عوامل بسيار مهم در شکست يا موفقيت پروژه مديريت دانش محسوب مي گردد. توسعه راهبرد دانش به ايجاد يک چهار چوب پرداخته و مسير حرکت را هدفمند مي سازد. جلب حمايت مديران سطوح بالا و همچنين کارکنان نيازمند نمايش و فهم مزاياي پياده سازي نظام مديريت دانش در سازمان است. يکي از مزاياي توسعه راهبرد دانش همين امر مي باشد. راهبرد دانش با شفاف سازي اهداف و انتظارات، نتايج مديريت دانش را قابل حصول، اندازه گيري و ميزان بهبود در سازمان را قابل سنجش خواهد کرد. راهبرد دانش به عنوان عنصري پويا و زنده حکم لايه محافظي را دارد که مسير هدايت پروژه را روشن مي نمايد. در اين مقاله قصد داريم با چهار چوب کلي و چگونگي توسعه راهبرد دانش آشنا شويم.

 
کليد واژه ها: راهبرد دانش، مديريت دانش، قلمروهاي دانش، برنامه هاي عملياتي مديريت دانش
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر چهارشنبه هفتم مهر 1389 ادامه مطلب

Building Teamwork into an Integrated Extension Program: Faculty Perspectives on Area of Expertise Te

Abstract
In today's Extension environment of budget cuts and restructuring, the emphasis on building team programs has become greater than ever. We review the Area of Expertise team structure approach that was initiated at Michigan State University for Extension programming in 1994. Goals were to strengthen integration between campus and field staff, between research and Extension, and between disciplines. We provide an update on team-building within this structure and describe two faculty approaches to joining these, now ongoing, teams. Common experiences and lessons learned are highlighted to guide others in the process of joining diverse team environments in an effective way.


Vera Bitsch
Associate Professor
bitsch@msu.edu

Suzanne Thornsbury
Associate Professor
thornsbu@msu.edu

Department of Agricultural, Food, and Resource Economics
Michigan State University
East Lansing, Michigan

برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر شنبه سوم مهر 1389 ادامه مطلب

Agricultural education: Gender identity and knowledge exchange

Women farmers are underserved in agricultural education and technical assistance. Long held social constructions of farming women as ‘farmwives’ and in some cases ‘the bookkeepers’ rather than farmers or decision-makers influence the direction of most educational programming delivered through extension programs in land-grant universities in the United States. Consequently, many women farmers generally view these spaces as hostile, rather than helpful environments. This paper uses the agricultural training framework developed by Liepins and Schick (1998) to analyze our research on developing educational programming for women farmers. We conducted five focus groups with members of the PennsylvaniaWomen’s Agricultural Network (PA-WAgN) to better understand women farmers’ needs for education.Women farmers reported the kinds of knowledge and information they want, in what kinds of contexts, and through what means of communication. We adapt and extend the original theoretical framework developed by Liepins and Schick to incorporate the seriality of women’s identities, their discourses of embodiment and the agency granted to them through social networks. Through a presentation of the results of these focus groups, we discuss both the relevance of gender to agricultural education and the importance of the network model in providing education to women farmers

برچسب‌ها:
امیر پنجشنبه چهاردهم مرداد 1389 ادامه مطلب

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

( بخش سوم  )

( برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی )

 
ترسیم نقشه کشی مشارکتی :

ترسیم نقشه مشارکتی عبارت از یک روش ارزیابی مشارکتی روستایی ( PRA) است که عمدتا جهت گرداوری و نمایش اطلاعاتی پیرامون توزیع منابع و امکانات روستایی به کار گرفته می شود . این روش بسیاری از جنبه های زندگی روستا مانند منابع ابی ، دامداری ، وضع بهداشت ، جاده ، اندازه مزارع ، بیماری ها ، طبقه بندی اجتماعی ، وضعیت ثروت و مانند ان را شامل می شود . از این رو نقشه های گوناگونی می توانند ترسیم شوند . نقشه های منابع وضعیت منابع طبیعی یک منطقه مانند ابخیزها ، مزارع ، جنگل ها ، رودخانه ها و باغات را نشان می دهند . نقشه های اجتماعی حاکی از نحوه استقرار خانوارها . مناطق مسکونی در یک محل می باشندو یا نقشه های بهداشتی وضعیت بهداشتی یک ناحیه را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند.
به طور کلی نقشه کشی اجتماعی یکی از روش های شناسایی و درک موقعیت نسبی و ثروت گروه های اجتماعی در داخل یک جامعه است . این روش یک روش بصری است که با یک گروه به اجرا در می اید . برای جوامع کوچک نقشه کل جامعه ترسیم می شود و در ان وضعیت هر خانوار مشخص می شود ولی در مناطق بزرگ هر ناحیه مسکونی یا محله به طور جداگانه بررسی می شود . بعد از ترسیم نقشه یک بحث گروهی بر روی مفاهیم ثروت و بهزیستی و معیارهای اصلی مورد توافق همه در این رابطه لازم است .
برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر پنجشنبه هفدهم تیر 1389 ادامه مطلب

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA

کاتالوگ ، ابزار ، فنون وروشهای منتخب PRA 

( بخش دوم  )

( برگرفته از کتاب رهیافتها و فنون مشارکت در ترویج کشاورزی )

 

 

رتبه دهی و نمره دهی – کلیات :

 

یکی از اکتشافات جدید PRA مقبولیت و قدرت ترسیم نمودار مشارکتی و تبادل دیداری است . رتبه بندی و نمره دهی دو روش بسیار مهم مشارکتی برای ارزیابی انتظارات ، باورها ، قضاوت ها ، نگرش ها ، ترجیحات و عقاید مردم است . یکی از رشته های علمی که به وفور از این دو تکنیک استفاده می کند ، تحقیقات بازاریابی اجتماعی برای تغییر رفتار عمومی است .

از روش کلاسیک رتبه بندی اجتماعی می توان به تکنیکهای توسعه یافته توسط ترستون تحت عنوان رتبه بندی افتراقی ، رتبه بندی مجموع درجه های لیکرت و رتبه بندی تراکمی گوتمن اشاره نمود .

این روش در برگیرنده دامنه وسیعی از کمیت های رتبه ای ، فاصله ای ، وزنی ، پیش ازمون شده یا طبقه ای مشتق شده است . روشهای نمره دهی شامل چند انتخابی ، انتخاب از بین گزیدارها و روشهای گرافیکی می شود .

برچسب‌ها:
ادامه مطلب
امیر دوشنبه چهاردهم تیر 1389 ادامه مطلب